Links voor ouders

Activiteiten:

Aanbod activiteiten Brede School Netwerk

Folders en brochures:

Gezonde traktaties


Stichting Leergeld Capelle:


Bijstand:

Bijdragen voor schoolkosten en andere regelingen

Kindpakket Capelle (overzicht voorzieningenen)

Bijzondere bijstand

Geldtips

Wijkwinkels en formulierenhulp

 

Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds

Folder Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds

Aanvraagformulier


Diversen:

Europa Kinderhulp

Poster BSO Drakenstein

Thomas More Hogeschool (lerarenopleiding basisonderwijs)


Flyer: Straatroof smartphone

Flyer: Hoe kijken straatrovers

Links:

Het schoolbestuur

De onderwijsinspectie

Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen

Centrum voor Jeugd en Gezin

IJsselkids B.V. (buitenschoolse opvang)

Fitkidz (tussenschoolse opvang)

Mijn kind online

Schoolmelk