Links voor ouders

Activiteiten:

Aanbod activiteiten Brede School Netwerk

Folders en brochures:

Gezonde traktaties


Stichting Leergeld Capelle:


Bijstand:

Bijdragen voor schoolkosten en andere regelingen

Bijzondere bijstand

Kindpakket Capelle (overzicht voorzieningenen)

Folder Jeugdsportfonds/JeugdCultuurfonds

Aanvraagformulier Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Subsidie aanvraag voor sport

Subsidie aanvraag voor cultuur

Geldtips

Wijkwinkels en formulierenhulp


Diversen:

Europa Kinderhulp

Poster BSO Drakenstein

Thomas More Hogeschool (lerarenopleiding basisonderwijs)


Flyer: Straatroof smartphone

Flyer: Hoe kijken straatrovers

Links:

Het schoolbestuur

De onderwijsinspectie

Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen

Centrum voor Jeugd en Gezin

IJsselkids B.V. (buitenschoolse opvang)

Fitkidz (tussenschoolse opvang)

Mijn kind online

Schoolmelk