Inspectierapport GGD

Bekijk de groepsfoto en lees de verslagjes van De kleine bas

Adres:

Peuterspeelzaal De kleine bas
Gong 3
2907GG Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010 - 450 4759
Fax: 010 - 458 80 86

Email: m.plaatsman@decontrabas.nl

Informatieboekje De kleine bas

Leidsters :

Marijke Plaatsman
Marijke Plaatsman

Jose van Bochove
José van Bochove

Jessica Seombar
Jessica Seombar

Directeur :

Lia van der Horst

Peuterspeelzaal De kleine bas

De Kleine Bas is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar.
Het woord peuterspeelzaal spreekt voor zich, het is een zaal waar peuters kunnen en mogen spelen. Het spelen van peuters is gelijk aan leren. De kinderen worden gestimuleerd om met zoveel mogelijk materiaal te spelen en de materialen adequaat te gebruiken (verven, plakken en knippen) .

De kinderen komen niet om te leren met elkaar te spelen, maar ze leren wel spelenderwijs met elkaar om te gaan.

Algemene doelstellingen in de peuterspeelzaal zijn: spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.

Kinderen met de juf aan het werk in de peuterspeelzaal

Meer weten?

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de peuterspeelzaal, te bereiken onder telefoonnummer 010 4504759.