Dit schooljaar

Dit schooljaar staan weer de nodige vernieuwingen op de rol.

Muziekonderwijs

Zo willen wij ons muziekonderwijs een flinke impuls geven. We heten niet voor niets De Contrabas. We zijn daarom een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR).
Samen willen we de muziek naar een hoger plan tillen door aantrekkelijke muzieklessen te geven. Ook zal er een nieuwe muziekmethode aangeschaft worden.

Visie op onderwijs herijken

Verder zijn we druk bezig onze visie op het onderwijs te herijken en vervolgens een nieuwe vorm aan te geven. De ontwikkelingen in het onderwijs volgen elkaar in rap tempo op en dat maakt dat we daar intern goed van gedachte over zijn aan het wisselen.
Zo zal bij de kleuters nog eens kritisch gekeken gaan worden naar de afnames van de vele toetsen en in de hogere groepen zullen we het samenwerken nog meer gaan stimuleren.
Veel lesjes/ oefeningen zullen de kinderen samen gaan doen, waarbij ze elkaar kunnen helpen en aanvullen. We denken daarmee een grotere betrokkenheid te bewerkstelligen.
Tevens zal vanaf groep 7 voortaan bij alle 10-minutengesprekken het kind zelf ook aanwezig zijn.

Kanjertraining

Vanzelfsprekend zullen we dit jaar weer verder gaan met de oefeningen uit de Kanjertraining. We horen van alle kanten dat men zeer tevreden is over de manier waarop we met elkaar omgaan.
In de jaargids vindt u overigens het pestprotocol (lees gedragsprotocol) , zoals die hier gehanteerd wordt.

Plusgroep

Ook dit jaar continueren we de plusgroep, deze is bedoeld voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die extra uitdaging aan kunnen, leergierig en nieuwsgierig zijn en zelfstandig de stof van de groep kunnen inhalen. Dit jaar hebben we 4 plusklassen, één voor elke leerjaar. Dus één plusklas voor de groepen 5, één voor de groepen 6 etc. Net als vorig jaar begeleidt Helma Mittertreiner de kinderen van de groepen 5 en 6, en Eugène van der Horst de kinderen van de groepen 7 en 8.

Er staat dus weer voldoende op stapel en we hebben er zin in!

Wij verwijzen voor meer informatie graag naar ons volledige schoolplan.

Onze Visie

Wij gaan er vanuit dat ieder kind uniek en gelijkwaardig is.

Wij erkennen en accepteren dat mensen verschillen.

Wij streven naar een sfeer, waarin iedereen zich veilig en geborgen voelt. Leerkrachten creëren betekenisvolle lessituaties met behulp van o.a. uitdagende materialen in een inspirerende omgeving, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

kinderen zitten op de grond te luisteren naar de juf

De leerkracht is het inspirerende voorbeeld, betrekt leerlingen bij hun eigen leerproces en maakt hen hiervoor mede verantwoordelijk, waarbij ieder leert van en met elkaar.

Wij werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind.

Kennisoverdracht vinden wij belangrijk. Wij maken gebruik van de door ons gekozen methodes en de deskundigheid van leerkrachten en anderen. Wij integreren de mogelijkheden, die de informatiemaatschappij ons biedt, in ons onderwijs.

Wij dragen zelf het gedrag uit, dat wij van anderen verwachten.

De katholieke identiteit van de school zie je o.a. terug in de manier waarop wij omgaan met onze normen en waarden.

Wij willen creatief zijn in doen en denken.

Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Wij willen graag weten hoe ouders de school ervaren