Dit schooljaar

Dit schooljaar staan weer de nodige vernieuwingen op de rol.

Nieuwe lesmethodes

Zo hebben we een
nieuwe muziekmethode aangeschaft en een nieuwe Engelse methode. Deze Engelse methode heet Stepping up en zal vanaf groep 5 gebruikt gaan worden.

Schoolapp

Tevens introduceren wij een schoolapp, een app om snel en eenvoudig belangrijke informatie te delen met u. U kunt denken aan korte berichten van de leerkracht, de jaargids, de kalender, inplanning 10-minutengesprekken enz.
In het begin zal de schoolapp eenvoudig van opzet zijn, maar gaandeweg het jaar zal de app uitgebreid worden.
Afgelopen jaar hebben veel leerkrachten gebruik gemaakt van een andere app (Klasbord), maar deze is hiermee komen te vervallen.

Ander rapport voor kleuters

Vanaf dit schooljaar zullen de kleuters een ander rapport krijgen. Het rapport was al een aantal jaren oud en aan vernieuwing toe.
Het rapport is eenvoudiger van opzet, maar wel duidelijker geworden.

Studiedag kanjertraining

Dit schooljaar hebben we één studiedag ingeroosterd om ons verder te bekwamen in de Kanjertraining. Tweejaarlijks volgen wij een training om zo op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.
Ons streven is om aan het einde van dit jaar het predicaat Kanjerschool te kunnen aanvragen.

Kinderen actiever betrekken bij lessen

Tot slot zullen we dit jaar ons verdiepen in de mogelijkheden om kinderen actiever te betrekken bij de lessen, het bereiken van hun eigen doelen en meer eigenaar laten zijn van hun eigen ontwikkeling.
Uitdaging, samenwerking en autonomie zijn de sleutelwoorden. Hiervoor hebben wij twee studiedagen ingepland.

Wij verwijzen voor meer informatie graag naar ons volledige schoolplan.

Onze Visie

Wij gaan er vanuit dat ieder kind uniek en gelijkwaardig is.

Wij erkennen en accepteren dat mensen verschillen.

Wij streven naar een sfeer, waarin iedereen zich veilig en geborgen voelt. Leerkrachten creëren betekenisvolle lessituaties met behulp van o.a. uitdagende materialen in een inspirerende omgeving, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

kinderen zitten op de grond te luisteren naar de juf

De leerkracht is het inspirerende voorbeeld, betrekt leerlingen bij hun eigen leerproces en maakt hen hiervoor mede verantwoordelijk, waarbij ieder leert van en met elkaar.

Wij werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind.

Kennisoverdracht vinden wij belangrijk. Wij maken gebruik van de door ons gekozen methodes en de deskundigheid van leerkrachten en anderen. Wij integreren de mogelijkheden, die de informatiemaatschappij ons biedt, in ons onderwijs.

Wij dragen zelf het gedrag uit, dat wij van anderen verwachten.

De katholieke identiteit van de school zie je o.a. terug in de manier waarop wij omgaan met onze normen en waarden.

Wij willen creatief zijn in doen en denken.

Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Wij willen graag weten hoe ouders de school ervaren