Nieuws

Regelmatig wordt u middels diverse nieuwsberichten op de hoogte gehouden van wat er speelt op school. Dat kan via onze nieuwsbrief de Infobas of algemene nieuwsberichten. Leerkrachten plaatsen ook nieuws uit de klas, maar die staan vermeld onder Groepen.

12 september staken wij

Reeds voor de zomervakantie hebben we u middels de nieuwsbrief geïnformeerd over de ophanden zijnde staking in het basisonderwijs op woensdag 12 september 2018. Ook in de media is hier veelvuldig over gesproken.
Met de staking in Zuid-Holland en Zeeland op 12 september, een week voor Prinsjesdag, sluit het PO-front de estafettestakingen in heel Nederland af. PO-front wil duidelijk maken, dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het primair onderwijs.

Ja, er is iets aan de werkdruk gedaan en er is geld vrijgemaakt voor salarisverbetering. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar de salariskloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht. Willen we het lerarentekort oplossen, dan moet het beroep echt aantrekkelijker worden.

 

Het PO-front eist geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig. Daarnaast willen wij, dat het kabinet extra financiële maatregelen neemt voor het beteugelen van de werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor is 500 miljoen euro nodig.

 

Ook wij hebben het afgelopen jaar te kampen gehad met de vervangingsproblematiek. We proberen zoveel mogelijk goede oplossingen te bedenken, maar komen steeds vaker met de rug tegen de muur te staan, de rek is eruit. Vandaar dat wij besloten hebben onze stem te willen laten horen door de school te sluiten op woensdag 12 september. Wij realiseren ons dat dit op korte termijn helaas overlast veroorzaakt, maar hopelijk op lange termijn ten goede komt aan het onderwijs voor uw kind(eren).

 

                   Het spreekwoord zegt immers: “Kinderen hebben de toekomst!”

 

Met vriendelijke groet,

Timo Heikens, adjunct-directeur

Lia van der Horst, directeur
 

Nieuws

Paasontbijt
School versierd
Kerstdiner
Muziekpresentatie
MEER NIEUWS

Agenda

No events to display.