Naschoolse opvang

De NSO van IJsselkids is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot einde basisschool. Deze opvang vindt plaats na schooltijd, tijdens de schoolvakanties en op dagdelen dat de school gesloten is.

BSO Drakenstein is gevestigd in een vleugel van basisschool De Contrabas waar tevens de VSO plaatsvindt.

Inschrijven 
Wilt u gebruik maken van de NSO dan kunt u een inschrijfpakket afhalen bij de vestiging of aanvragen bij de medewerkers van informatie en Plaatsing Kinderopvang (IPK). Ze zijn van 9:00-18:00 uur te bereiken via telefoonnummer 010-2518076.
U kunt bij deze medewerksters ook terecht voor vragen over tarieven, plaatsingsmogelijkheden, wachtlijsten, wijzigingen e.d.
Het algemeen telefoonnummer van de SWKgroep is 010--2862777. U kunt zich ook inschrijven via de website van IJsselkids. Hier vindt u ook alle overige informatie. 

Tegemoetkoming 
Voor de VSO en NSO geldt dat u recht heeft op tegemoetkoming kinderopvangtoeslag. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen.
Voor een berekening van de voor u te verwachten netto kosten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang. U kunt hiernaar ook informeren bij de belastingdienst (tel: 0800-0543 of ) en bij uw werkgever.
Voor al onze opvangsoorten gelden de regels uit het plaatsingsbeleid. U kunt dit stuk verkrijgen via de locatiemanager.

Agenda

ma 18 okt
vr 22 okt
Herfstvakantie
ma 27 dec
vr 07 jan
Kerstvakantie
ma 28 feb
vr 04 mrt
Voorjaarsvakantie
vr 15 apr
Goede Vrijdag (lesvrije dag)