Nieuws

Regelmatig wordt u middels diverse nieuwsberichten op de hoogte gehouden van wat er speelt op school. Dat kan via onze nieuwsbrief de Infobas of algemene nieuwsberichten. 

NIEUWS

Vergeten jassen

In de school heb ik een flink aantal jassen gevonden welke zijn vergeten.

Indien er een jas bij zit van uw zoon of dochter dan kunt u dit melden bij mij aan de balie (conciërge)

Het was weer een fijne week!

De week zit er alweer op! En wat hebben we veel nieuwe dingen geleerd.

Bij rekenen hebben we geleerd wat komma getallen zijn en hoe je deze uitspreekt. Wanneer zeg je tiende/honderdste of duizndste? Als het goed is kunnen de kinderen dit nu thuis ook vertellen.

Verder hebben we met nieuwsbegrip in groepjes van 4 gewerkt. We hebben geleerd hoe we een klein stukje tekst “modelen” en hoe we sleutelvragen kunnen bedenken. Hierbij hebben de captains ons goed geholpen! En op vrijdag stond er ook weer een leuke techniekles van Meester Micky op het programma.


Fijn weekend!

Juf Anne en juf Hayet

Sinterklaas

Ook dit jaar heeft Sinterklaas de school weer gevonden, al was het wel met hulp van de politie. Samen waren ze op zoek naar een vermiste Piet, maar gelukkig lag deze rustig te slapen in z'n tentje op het schoolplein. Heel de dag blijft de Sint op school om alle kinderen te ontmoeten.

Een berichtje uit groep 4B

Wist u dat...


* ... afgelopen maandag jarige Hiro en Fabrizio trakteerden in de klas (zie foto)

* ... juf Mala ziek is en we daarom fruitmanden voor haar hebben getekend (zie foto)

* ... we hard aan het oefenen zijn met sprongen van 10 vooruit en achteruit op de getallenlijn (+10 en -10)

* ... we vandaag hebben geleerd wat medeklinkers zijn

*... er morgen een studiedag is en de kinderen dus vrij zijn


Groetjes, juf Marieke

Rekenen met cake

Vandaag ging de rekenles over breuken. De kinderen hebben met elkaar ontdekt dat als je een plakje cake eerlijk verdeeld over 3 kinderen, ieder kind 1/3 deel krijgt. Het was erg leuk hoe 9 verschillende groepjes dit op 9 verschillende manieren deed. De foto’s spreken voor zich. Na afloop mochten ze elk hun 1/3 deel oppeuzelen natuurlijk!