De Contrabas, een school waar muziek in zit!

 

Waar staan we voor

Een kijkje in de school

De Contrabas is een grote basisschool, die centraal ligt in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel. Wij werken aan de vorming van jonge mensen, die de toekomst tegemoet gaan. Wij staan voor bepaalde normen en waarden die wij aan onze leerlingen willen meegeven, zodat zij voor de toekomst het geloof in een betere wereld houden. Wij helpen hen sociaal weerbare mensen te worden. Een goede school met vertrouwen in de toekomst maken wij samen. 
Bijzonderheden:
•    Een duidelijke visie
•    Gericht systeem van leerlingenzorg
•    Plusklas voor kinderen, die nog meer uitdaging zoeken
•    Vanaf groep 6 werken de kinderen met chromebooks
•    Alle 19 groepen bevinden zich in één gebouw
•    Sportveld grenzend aan het speelplein
•    Sportzaal naast de school
•    Actieve MR en OV
•    Naschoolse activiteiten
•    Voor - en naschoolse opvang in het schoolgebouw
•    Inpandige Peuterspeelzaal De kleine bas

kanjerschool

Na vijf jaar intensieve training van de leerkrachten mogen wij onze school een Kanjerschool noemen. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Op de Contrabas is de invloed van de kanjertraining goed zichtbaar door onder andere de respectvolle manier waarop kinderen met elkaar omgaan en hoe problemen worden opgelost. Ook zijn ouders geregeld bij de kanjerlessen aanwezig en heeft de school een eigen kanjercoach.

 

Agenda

do 28 sep
vr 29 sep
Studiedagen (lesvrij)
wo 04 okt
Start Kinderboekenweek
ma 09 okt
Kijkje in de klas (deze week)
za 14 okt
zo 22 okt
Herfstvakantie