De Contrabas, een school waar muziek in zit!


Een filmpje.

De Contrabas is een grote basisschool, die centraal ligt in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel.

Wij werken aan de vorming van jonge mensen, die de toekomst tegemoet gaan. Wij staan voor bepaalde normen en waarden die wij aan onze leerlingen willen meegeven, zodat zij voor de toekomst het geloof in een betere wereld houden. Wij helpen hen sociaal weerbare mensen te worden.

Onze grondhouding is, dat wij tijd nemen voor elkaar en voor bezinning.

De Contrabasmissie is uitgangspunt voor de manier waarop wij met onze leerlingen werken. Kenmerkend hierbij zijn:
~    Creatief zijn en creativiteit bij leerlingen ontwikkelen
~    Ontwikkelingen van individuele leerlingen op leer- en sociaal emotioneel gebied nauwgezet volgen
~    Nascholing is voor ons de manier om alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen
~    Taakgerichtheid, zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen bevorderen
~    Respect, vertrouwen en zelfvertrouwen
~    Aandacht voor iedere leerling
~    Betrokkenheid van ouders, kind en leerkracht 
~    Aansluiten bij individuele mogelijkheden van onze leerlingen.
~    Samenwerking tussen schoolleiding, leraren, ouders en alle bij de school betrokkenen vormen de basis voor een goed schoolklimaat.

Een goede school met vertrouwen in de toekomst maken wij samen
Bijzonderheden:
•    Een duidelijke visie
•    Gericht systeem van leerlingenzorg
•    Plusklas voor kinderen, die nog meer uitdaging zoeken
•    Vanaf groep 6 werken de kinderen met tablets
•    Alle 22 groepen bevinden zich in één gebouw
•    Sportveld grenzend aan het speelplein
•    Sportzaal naast de school
•    Actieve MR en OV
•    Naschoolse activiteiten
•    Voor-, tussen- en naschoolse opvang in het schoolgebouw
•    Inpandige Peuterspeelzaal De kleine bas

Nieuws

Kinderboekenmarkt
Voorleeswedstrijd
Boekenmarkt
Boekenweek

Agenda

No events to display.