Praktische informatie

Schooltijden

We hanteren een continurooster. Dat betekent, dat we op alle schooldagen open zijn van 8.30 tot 13.30 uur. In de ochtend hebben de kinderen vanaf groep 3 een korte pauze met een lekker tussendoortje. Om 13.30 uur eindigt de schooldag en gaan de kinderen naar huis of naar de buitenschoolse opvang (BSO) om te lunchen.

Het schoolbestuur

Onze school valt samen met 66 andere scholen voor primair onderwijs onder het bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). Deze stichting bestuurt en beheert al ruim 150 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam e.o.

De medezeggenschapsraad

Onze MR (Medezeggenschapsraad) is een wettelijk orgaan dat bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Ze denken mee en geven advies over schoolbeleid en hebben instemming bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan, schooltijden, begrotingen en formatieplannen. De bevoegdheden staan in een reglement beschreven. De schoolleiding heeft een adviserende rol binnen de MR.

U kunt informatie over de MR-activiteiten rechtstreeks van de MR zelf of via de nieuwsbrief ontvangen.

Door op “Alle Cookies accepteren”, te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de site navigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze PRIVACY POLICY voor meer informatie.