School

Groepen 1 en 2 
In de groepen 1 en 2 werken de leerlingen thematisch vanuit de methode Schatkist aan hun ontwikkeling. De daarbij gekozen materialen sluiten hierbij aan.
Zij werken vanuit een, ook voor leerlingen, duidelijke dagindeling. Veelal spelen of werken zij in groepen aan een opdracht. In onze visie ontwikkelen kinderen zich op jonge leeftijd met name door hun spel.
Daarom richten wij extra aandacht op het ' werken in hoeken ' dat kwalitatieve spelgelegenheid biedt. Voorwaarde is dat de hoeken uitdagend en betekenisvol zijn ingericht. U zult deze zeker in de school terugzien.

Vanaf groep 3
Vanaf groep 3 wordt er volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt. Een wat meer programmagerichte aanpak. Deze groepen bestaan uit leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd.
Het zelfstandig werken in alle groepen van onze school is een organisatievorm, die is ingevoerd om leerlingen die specifieke aandacht vragen te helpen.
Tegelijkertijd leren wij leerlingen verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun eigen taak, zij leren van elkaar, zijn probleemoplossend bezig, werken zonodig samen en evalueren de kwaliteit van het werken met elkaar en de groepsleraar.
Ook het tandemleren, een werkvorm waarin opdrachten in tandems (tweetallen) worden uitgevoerd, is een bekende werkvorm. Daarmee proberen wij meer differentiatie in ons onderwijsaanbod te brengen, zodat iedere leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.