Robin van der Waart

Joaquim Gromicho

Sander Laurentius

Bianca Choenni

 

Leden

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

In de oudergeleding zitten de bovenstaande mensen.

In de personeelsgeleiding zitten de volgende leerkrachten:
Chantal Bouman, Linda Woutersen - Krijgsman, Kim ten Pierik en Monira de Snoo.


Sander Laurentius is voorzitter van de Medezeggenschapsraad.

Agenda

wo 13 dec 16:00
17:00
Scholenmarkt groep 7/ 8
vr 22 dec
zo 07 jan
Kerstvakantie
ma 15 jan 19:30
21:30
Informatieavond Kanjertraining
di 30 jan
Studiedag (lesvrij)