Robin van der Waart

Joaquim Gromicho

Sander Laurentius

Bianca Choenni

 

Leden

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

In de oudergeleding zitten de bovenstaande mensen.

In de personeelsgeleiding zitten de volgende leerkrachten:
Chantal Bouman, Linda Woutersen - Krijgsman, Kim ten Pierik en Monira de Snoo.


Sander Laurentius is voorzitter van de Medezeggenschapsraad.

Agenda

di 13 jun
do 15 jun
Werkweek groep 8
di 20 jun
Rapport mee groep 2 + oudergesprek
vr 23 jun
Schoolreis groep 3 t/m 7
ma 26 jun
Week van de Avondvierdaagse