Vergaderdata en agendapunten

In kader van een goede communicatie heeft de Medezeggenschapsraad besloten de notulen van de vergadering, als ook de agenda van de komende vergaderingen (zover bekend), op de website te plaatsen.
De notulen worden overigens pas openbaar gemaakt, nadat deze goedgekeurd zijn in de eerstvolgende MR-vergadering. Zo kan het dus gebeuren dat bepaalde zaken achterhaald zijn, doordat er in de tussenliggende periode zaken zijn veranderd.

Vergaderdata MR schooljaar 2019 - 2020

datum   Notulen
 8 oktober 2019    
     
     
     
     
     


Notulen MR schooljaar 2018 - 2019

datum         notulen  
 2 oktober 2018   notulen
 20 november 2018    notulen
 29 januari 2019   ​​​ notulen
 26 maart 2019   notulen
 28 mei 2019   notulen
     

 


Nieuws

Sponsorloop Roparun
Paasontbijt
School versierd
Kerstdiner
MEER NIEUWS

Agenda

No events to display.