Vergaderdata en agendapunten

In kader van een goede communicatie heeft de Medezeggenschapsraad besloten de notulen van de vergadering, als ook de agenda van de komende vergaderingen (zover bekend), op de website te plaatsen.
De notulen worden overigens pas openbaar gemaakt, nadat deze goedgekeurd zijn in de eerstvolgende MR-vergadering. Zo kan het dus gebeuren dat bepaalde zaken achterhaald zijn, doordat er in de tussenliggende periode zaken zijn veranderd.

Vergaderdata MR schooljaar 2021 - 2022

 

datum   Notulen
 7 juli 2021        Notulen
 5 oktober 2021   Notulen
 16 november 2021   Notulen
 30 november 2021   Notulen 
 1 februari 2022   Notulen
 12 april 2022   Notulen
 17 mei 2022 (reserve)   Notulen 
 21 juni 2022   Notulen


 


 

 

Agenda

do 26 mei
vr 27 mei
Hemelvaart (lesvrije dagen)
ma 06 jun
Tweede Pinksterdag
di 07 jun
vr 10 jun
40-jarig jubileum week
vr 10 jun
Schoolreisje