Vergaderdata en agendapunten

In kader van een goede communicatie heeft de Medezeggenschapsraad besloten de notulen van de vergadering, als ook de agenda van de komende vergaderingen (zover bekend), op de website te plaatsen.
De notulen worden overigens pas openbaar gemaakt, nadat deze goedgekeurd zijn in de eerstvolgende MR-vergadering. Zo kan het dus gebeuren dat bepaalde zaken achterhaald zijn, doordat er in de tussenliggende periode zaken zijn veranderd.


Vergaderdata MR Schooljaar 2018 - 2019

datum         notulen  
 2 oktober 2018   notulen
     
   ​​​
   
   
     

Notulen 29 mei 2018
Notulen 2 juli 2018


Nieuws

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.
MEER NIEUWS

Agenda

No events to display.