Vergaderdata en agendapunten

In kader van een goede communicatie heeft de Medezeggenschapsraad besloten de notulen van de vergadering, als ook de agenda van de komende vergaderingen (zover bekend), op de website te plaatsen.
De notulen worden overigens pas openbaar gemaakt, nadat deze goedgekeurd zijn in de eerstvolgende MR-vergadering. Zo kan het dus gebeuren dat bepaalde zaken achterhaald zijn, doordat er in de tussenliggende periode zaken zijn veranderd.

Vergaderdata MR schooljaar 2023 - 202

datum   Notulen
 13 juni 2023       Notulen
 26 oktober 2023   Notulen
 11 december 2023   Notulen
18 januari 2024   Notulen
19 maart 2024   Notulen
22 mei 2024   Notulen
26 juni 2024
Notulen

 


 


 

 

Agenda

wo 13 dec 16:00
17:00
Scholenmarkt groep 7/ 8
vr 22 dec
zo 07 jan
Kerstvakantie
ma 15 jan 19:30
21:30
Informatieavond Kanjertraining
di 30 jan
Studiedag (lesvrij)