Vergaderdata en agendapunten

In kader van een goede communicatie heeft de Medezeggenschapsraad besloten de notulen van de vergadering, als ook de agenda van de komende vergaderingen (zover bekend), op de website te plaatsen.
De notulen worden overigens pas openbaar gemaakt, nadat deze goedgekeurd zijn in de eerstvolgende MR-vergadering. Zo kan het dus gebeuren dat bepaalde zaken achterhaald zijn, doordat er in de tussenliggende periode zaken zijn veranderd.

Vergaderdata MR schooljaar 2022 - 2023

datum   Notulen
 27 september 2022       Notulen
 30 november 2022   Notulen
 30 januari 2023   Notulen
 30 maart 2023   Notulen 
 23 mei 2023   Notulen
 13 juni 2023   Notulen
 

 


 


 

 

Agenda

di 13 jun
do 15 jun
Werkweek groep 8
di 20 jun
Rapport mee groep 2 + oudergesprek
vr 23 jun
Schoolreis groep 3 t/m 7
ma 26 jun
Week van de Avondvierdaagse