Vergaderdata en agendapunten

In kader van een goede communicatie heeft de Medezeggenschapsraad besloten de notulen van de vergadering, als ook de agenda van de komende vergaderingen (zover bekend), op de website te plaatsen.
De notulen worden overigens pas openbaar gemaakt, nadat deze goedgekeurd zijn in de eerstvolgende MR-vergadering. Zo kan het dus gebeuren dat bepaalde zaken achterhaald zijn, doordat er in de tussenliggende periode zaken zijn veranderd.

Vergaderdata MR schooljaar 2020 - 2021

datum   Notulen
 3 november 2020   Notulen
12 januari 2021   Notulen
 2 maart 2021   Notulen 
 20 april 2021   Notulen
 15 juni 2021   Notulen


datum   Notulen
 8 oktober 2019   Notulen
 3 december 2019   Notulen
 11 februari 2020   Notulen 
 21 april 2020   Notulen
 22 april 2020   Notulen
 26 mei 2020
  Notulen
 30 juni 2020   Notulen


 


 


Agenda

ma 01 mrt
vr 05 mrt
Kanjerles voor ouders (onder voorbehoud)
di 16 mrt
Infobas
di 30 mrt 15:15
20:15
10-min. gesprek gr. 3 t/m 7
do 01 apr 8:30
9:30
Paasontbijt