Vergaderdata en agendapunten

In kader van een goede communicatie heeft de Medezeggenschapsraad besloten de notulen van de vergadering, als ook de agenda van de komende vergaderingen (zover bekend), op de website te plaatsen.
De notulen worden overigens pas openbaar gemaakt, nadat deze goedgekeurd zijn in de eerstvolgende MR-vergadering. Zo kan het dus gebeuren dat bepaalde zaken achterhaald zijn, doordat er in de tussenliggende periode zaken zijn veranderd.

Vergaderdata MR schooljaar 2020 - 2021

datum   Notulen
 3 november 2020   Notulen
19 januari 2021   Notulen
 2 maart 2021   Notulen 
 23 maart 2021   Notulen
 29 april 2021   Notulen
1 juni 2021 Notulen

datum   Notulen
 8 oktober 2019   Notulen
 3 december 2019   Notulen
 11 februari 2020   Notulen 
 21 april 2020   Notulen
 22 april 2020   Notulen
 26 mei 2020
  Notulen
 30 juni 2020   Notulen


 


 


Agenda

ma 18 okt
vr 22 okt
Herfstvakantie
ma 27 dec
vr 07 jan
Kerstvakantie
ma 28 feb
vr 04 mrt
Voorjaarsvakantie
vr 15 apr
Goede Vrijdag (lesvrije dag)