Oudercommissie

Welkom op de pagina van de Oudercommissie van de Contrabas. Op deze plek vindt u alle algemene informatie over de oudervereniging.

Bij ons op school heeft een aantal ouders zitting in de oudercommissie. Zij helpt de school o.a. met het organiseren en realiseren van diverse activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, sportdagen en de avondvierdaagse.

Als school vragen we een vrijwillige bijdrage aan ouders om extra activiteiten zoals vieringen, schoolreisjes of excursies te kunnen organiseren voor de kinderen. De ouderbijdrage voor komend schooljaar is vastgesteld op €50,00. De school heeft geen verdere inkomsten dan uw ouderbijdrage. Met uw bijdrage worden alle activiteiten bekostigd. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan deze activiteiten.

Net als afgelopen schooljaar zal de facturatie en inning verzorgd worden via een extern bedrijf, namelijk WIS Collect. Dit is geen incassobureau, maar een bedrijf dat het voor verenigingen gemakkelijk maakt de contributie, en in ons geval de ouderbijdrage, te innen. Het is gewoon een gemakkelijke manier van betalen, welke de penningmeester enorm veel werk uit handen neemt. U zal in het najaar een e-mail ontvangen van de school vanuit WIS Collect. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks met onder andere iDEAL de rekening betalen. U bepaalt zelf óf, wanneer en hoe u betaalt. Zo kunt u in één keer betalen, maar als u liever in termijnen betaalt kan dit ook. Indien het voor u een flinke financiële last is, kunt u hierover altijd in gesprek met de directie. Samen komen we er vast uit.

Mocht uw kind later op school starten, dan wordt bekeken welke activiteiten er al zijn geweest en zal het bedrag pro rato hieraan worden bijgesteld.

In sommige gevallen is het mogelijk dat de gemeente de bijdrage voor uw kind betaalt. Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met de afdeling Sociale zaken van de gemeente. Ook zou u wellicht een beroep kunnen doen op een ander instantie, zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld Capelle. Meer informatie over deze Stichting en andere instanties kunt u vinden op de website van de school, onder de rubriek Praktisch - Interessante links.

De volgende werkgroepen zijn dit schooljaar actief vanuit de Oudervereniging: • Werkgroepen voor feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen) • Werkgroep Projectdag • Werkgroep Avondvierdaagse

Alle ouders kunnen deelnemen aan deze werkgroepen. Met name voor de werkgroep Sinterklaas wordt nadrukkelijk gezocht naar ouders, die willen deelnemen. Indien u interesse heeft om lid te worden van een werkgroep kunt u contact opnemen met de oudercommissie, via het contactformulier op de website of door één van de zittende leden aan te spreken. Deze staan vermeld op de website.

Agenda

za 27 apr
zo 12 mei
Meivakantie
do 09 mei
Hemelvaart
vr 17 mei
Schoolfotograaf voor groep 3 t/m 8
vr 17 mei
Schoolreis groep 1-2