Oudervereniging

Welkom op de pagina van de Oudervereniging van de Contrabas. Op deze plek vindt u alle algemene informatie over de oudervereniging.

Over de Oudervereniging 
De Oudervereniging bestaat al sinds 1981. De Oudervereniging is een onafhankelijke vereniging. De leden van de vereniging zijn de ouders waarvan de kinderen staan ingeschreven op de Contrabas. Als uw kind op de Contrabas komt, kunt u zich via het inschrijfformulier aanmelden als lid van de Oudervereniging. U tekent er dan voor om jaarlijks de ouderbijdrage te betalen. 

Het doel van de vereniging is de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en de leerkrachten met betrekking tot onderwijs en de vorming van de leerlingen te bevorderen.
De vereniging wil dit doel bereiken door het organiseren van activiteiten voor de leerlingen (zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt, schoolreis en versnaperingen tijdens de avondvierdaagse, schoolsporttoernooien) en activiteiten voor de ouders (zoals de koffieochtenden).

Bestuur
De bestuur van de Oudervereniging bestaat geheel uit ouders welke worden gekozen door de leden. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, en heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Werkgroepen
Om de activiteiten te begeleiden, zijn binnen de Oudervereniging een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen dragen zorg voor de voorbereiding en uitvoering. In deze werkgroepen zitten, behalve bestuursleden van de Oudervereniging altijd één of meer docenten van de Contrabas. Deze werkgroepen bestaan verder uit ouders die meedenken en meehelpen. Alle leden van de Oudervereniging kunnen zich voor deze werkgroepen aanmelden.

Algemene Leden Vergadering (ALV) 
In het begin van ieder schooljaar worden de leden uitgenodigd voor het bijwonen van de ALV. Tijdens deze vergadering wordt u geïnformeerd over de activiteiten van het afgelopen jaar en worden de plannen en de begroting van het nieuwe jaar ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast zullen, indien noodzakelijk, nieuwe bestuursleden worden gekozen en/of geïntroduceerd. Ook wordt tijdens de ALV het bedrag van de ouderbijdrage vastgesteld.

De ALV is een ideale gelegenheid voor u om mee te denken met de Oudervereniging. Denk hierbij aan: Ideeën voor verbetering van bestaande activiteiten, of voor nieuwe activiteiten.

De ouderbijdrage
Voor het bekostigen van alle activiteiten vraagt de Oudervereniging een bijdrage van haar leden (de zogenaamde ‘vrijwillige’ ouderbijdrage). Uit deze ouderbijdrage worden alle activiteiten voor de leerlingen bekostigd, waaronder de schoolreis, afscheid groep 8, sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt, enzovoorts. De vereniging heeft geen verdere inkomsten dan uw ouderbijdrage. U kunt de bijdrage vergelijken met een lidmaatschap bij een sportvereniging waarvoor contributie betaald moet worden.

Van de penningmeester krijgt u aan het begin van het schooljaar bericht om de ouderbijdrage te betalen. Het rekeningnummer van de vereniging is NL86INGB0001923146. Uw betaling dient u te doen ten name van ´Oudervereniging de Contrabas`. Vermeldt u alstublieft bij de betaling de naam van uw kind en het nummer van de groep.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op €50 per kind. Mocht uw kind later op school starten dan wordt bekeken welke activiteiten er al zijn geweest en zal het bedrag pro rato hieraan worden bijgesteld.

Mocht het voor u een probleem zijn om deze bijdrage te betalen, dan attenderen wij u op de volgende mogelijkheden.
Ouders die in de bijstand zitten, kunnen voor hun kind(eren) - 9 jaar of ouder - een beroep doen op de gemeente (de zgn. Bijzondere Bijstand). Is uw kind jonger dan 9 jaar, kan misschien Stichting Leergeld Capelle iets voor u betekenen. Op de website van school staat (onder Links) een link vermeld naar zowel ‘Toelichting Bijzondere Bijstand’ als naar ‘Stichting Leergeld Capelle’.
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om gespreid te betalen, dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Oudervereniging.
Indien er te weinig ouders de ouderbijdrage voldoen, kunnen wij de activiteiten helaas niet organiseren.

Contact? 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt de Oudervereniging bereiken via het emailformulier op de contactpagina. Of spreek de bestuursleden aan op het schoolplein.

Nieuws

Sponsorloop Roparun
Paasontbijt
School versierd
Kerstdiner
MEER NIEUWS

Agenda

No events to display.