Oudervereniging

Welkom op de pagina van de Oudervereniging van de Contrabas. Op deze plek vindt u alle algemene informatie over de oudervereniging.

Over de Oudervereniging 
De Oudervereniging bestaat al sinds 1981. De Oudervereniging is een onafhankelijke vereniging. De leden van de vereniging zijn de ouders waarvan de kinderen staan ingeschreven op de Contrabas. Als uw kind op de Contrabas komt, kunt u zich via het inschrijfformulier aanmelden als lid van de Oudervereniging. U tekent er dan voor om jaarlijks de ouderbijdrage te betalen. 

Het doel van de vereniging is de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en de leerkrachten met betrekking tot onderwijs en de vorming van de leerlingen te bevorderen.
De vereniging wil dit doel bereiken door het organiseren van activiteiten voor de leerlingen (zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt, schoolreis en versnaperingen tijdens de avondvierdaagse, schoolsporttoernooien) en activiteiten voor de ouders (zoals de koffieochtenden).

Bestuur
De bestuur van de Oudervereniging bestaat geheel uit ouders welke worden gekozen door de leden. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, en heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Werkgroepen
Om de activiteiten te begeleiden, is binnen de Oudervereniging een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen dragen zorg voor de voorbereiding en uitvoering. In deze werkgroepen zitten, behalve bestuursleden van de Oudervereniging altijd één of meer docenten van de Contrabas. Deze werkgroepen bestaan verder uit ouders die meedenken en meehelpen. Alle leden van de Oudervereniging kunnen zich voor deze werkgroepen aanmelden.

Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Aan het begin van het schooljaar worden alle leden van de Oudervereniging uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering wordt u geïnformeerd over de activiteiten van het afgelopen jaar en worden de plannen en de begroting van het nieuwe jaar ter goedkeuring voorgelegd. Alle ouders zijn harte welkom om mee te denken met en te besluiten over de plannen voor het komend schooljaar.
De ouderbijdrage voor komend schooljaar is vastgesteld op €50,00. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, echter zonder uw bijdrage is de oudervereniging beperkt in het (mede) organiseren van diverse activiteiten, waaronder de schoolreis, Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Paasontbijt. De vereniging heeft geen verdere inkomsten dan uw ouderbijdrage. 
U bepaalt zelf wanneer en hoe u betaalt. Zo kunt u in één keer betalen, maar als u liever in termijnen betaalt kan dit vaak ook.
Wij verzoeken u, indien u bereid bent de ouderbijdrage te voldoen, deze voor 1 december over te maken. Mocht uw kind later op school starten, dan wordt bekeken welke activiteiten er al zijn geweest en zal het bedrag pro rato hieraan worden bijgesteld. In sommige gevallen is het mogelijk dat de gemeente de bijdrage voor uw kind betaalt. Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met de afdeling Sociale zaken van de gemeente. Ook zou u wellicht een beroep kunnen doen op een ander instantie, zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld Capelle. Meer informatie over deze Stichting en andere instanties kunt u vinden op de website van de school, onder de rubriek Praktisch – Interessante links.
De volgende werkgroepen zijn dit schooljaar actief vanuit de Oudervereniging:
• Werkgroepen voor feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen)
• Werkgroep Projectdag
• Werkgroep Avondvierdaagse
Alle ouders kunnen deelnemen aan deze werkgroepen. Met name voor de werkgroep Sinterklaas wordt nadrukkelijk gezocht naar ouders die willen deelnemen. Indien u interesse heeft om lid te worden van een werkgroep kunt u contact opnemen met de Oudervereniging, via het contactformulier op de website of door één van de bestuursleden aan te spreken. Deze staan vermeld op de website.


Agenda

wo 28 sep
Start Kinderpostzegels
wo 05 okt
vr 14 okt
Start Kinderboekenweek
za 22 okt
zo 30 okt
Herfstvakantie
ma 24 okt
vr 28 okt
Herfstvakantie